Awit Kay Inay/Carol Banawa【歌詞・カタカナ・和訳】

Awit Kay Inay

Awit Kay Inayは、2000年リリースのアルバムAnak(Original Motion Picture Soundtrack)などに収録。この歌を歌うCarol Banawaさんは米国を拠点とするフィリピンの歌手・女優です。
Awit Kay Inayを歌えるようにカタカナをふりましたので、ぜひ歌ってみてくださいね!和訳は参考程度にご覧ください。
Video 動画はこちら

フィリピンの歌 Awit Kay Inay/Carol Banawa (アウィット カイ イナイ/キャロル・バナワ)

アウィット カイ イナイ
Awit Kay Inay
お母さんへ

マイ ヒヒギット パ バ サ イサン カトゥラッド モ
May hihigit pa ba sa isang katulad mo
あなたのような存在は一人しかいません

イナン マパグマハル ナ トトオ
Inang mapagmahal na totoo
お母さん本当に愛しています

ラハット ナン ブティ アイ ナロオン サ プソ
Lahat nang buti ay naroon sa puso
あなたのくれたすべては私の心の中にあります

ブハイ マン アイ ハンダン イアライ モ
Buhay man ay handang ialay mo
あなたのために生きる準備ができています

ワラン イナン マティティイス アン イサン アナック
Walang inang matitiis ang isang anak
この世界のお母さんは子供のためなら何でも我慢できる

イカイ ダキラ アット ヒギット カ サ ラハット
Ika’y dakila at higit ka sa lahat
あなたは素晴らしい人です

アン アウィット ナ イト アイ アライ コ サ イヨ
Ang awit na ito ay alay ko sa iyo
この歌はお母さんに捧げる歌です

アン ヒミン アット ティティック アイ パグ イビック サ プソ コ
Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko
メロディーと手紙(歌詞)は私の心の愛です

イカイ ナン イイサ
Ika’y nag iisa
あなたは一人しかいない

イカウ ラン サ ムンド
Ikaw lang sa mundo
あなたは世界でたった一人

アン マイ プソン ワガス ガニャン アン トゥラッド モ
Ang may pusong wagas ganyan ang tulad mo
あなたのような純粋な心の人は

ラハット イビビガイ ラハット ガガウィン モ
Lahat ibibigay lahat gagawin mo
あなたにはすべてが与えられます

ガニャン ラギ イカウ サ アナック モ
Ganyan lagi ikaw sa anak mo
あなたはいつも子供と一緒にいてくれます

ラハット ナン ブティ ニャ アン ラギン ハンガッド モ
Lahat nang buti niya ang laging hangad mo
彼らが欲しかったのはいつも、あなたの望むものでした

パタワッド アイ ラギ サ プソ モ
Patawad ay lagi sa puso mo….
許しは常にあなたの心の中にあります

ワラン イナン マティティイス アン イサン アナック
Walang inang matitiis ang isang anak
この世界のお母さんは子供のためなら何でも我慢できる

イカイ ダキラ アット ヒギット カ サ ラハット
Ika’y dakila at higit ka sa lahat
あなたは素晴らしい人です

アン アウィット ナ イト アイ アライ コ サ イヨ
Ang awit na ito ay alay ko sa iyo
この歌はお母さんに捧げる歌です

アン ヒミン アット ティティック アイ パグ イビック サ プソ コ
Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko
メロディーと手紙(歌詞)は私の心の愛です

イカイ ナン イイサ
Ika’y nag iisa
あなたは一人しかいない

イカウ ラン サ ムンド
Ikaw lang sa mundo
あなたは世界でたった一人

アン マイ プソン ワガス ガニャン アン トゥラッド モ
Ang may pusong wagas ganyan ang tulad mo
あなたのような純粋な心の人は

アン アウィット ナ イト アイ アライ コ サ イヨ
Ang awit na ito ay alay ko sa iyo
この歌はお母さんに捧げる歌です

アン ヒミン アット ティティック アイ パグ イビック サ プソ コ
Ang himig at titik ay pag-ibig sa puso ko
メロディーと手紙(歌詞)は私の心の愛です

イカイ ナン イイサ
Ika’y nag iisa
あなたは一人しかいない

イカウ ラン サ ムンド
Ikaw lang sa mundo
あなたは世界でたった一人

アン マイ プソン ワガス ガニャン アン トゥラッド モ
Ang may pusong wagas ganyan ang tulad mo
あなたのような純粋な心の人は

\YouTubeで歌ってるよ〜/
▼チャンネル登録してね〜▼
Awit Kay Inay

Awit Kay Inayの歌詞の意味

Awit Kay Inayはお母さんに捧げる愛の歌です。

ちなみに、フィリピンの「母の日」も日本と同じ5月の第二日曜日になります。

フィリピン人は家族をとてもとても大切にしますが、その家族愛は日本人男性がフィリピン人女性に恋するきっかけにもなりますよね!