‘Di ba’t ikaw/Jessa Zaragoza 歌詞・和訳・フリガナ

‘Di ba’t ikawは1997年リリース。リリースから20年以上たちますが、根強い人気のある歌です。懐かしいと思われる方も多いのでは?
Video 動画はこちら

※原曲の動画のURLは概要蘭にあります。

‘Di ba’t ikaw(あなたでしょ?)

1)
アン パグ-イビッグ ナ ナダラマ
Ang pag-ibig na nadarama
感じる愛

パラ ラン サヨ アキン シンタ
Para lang sa ‘yo, aking sinta
あなただけのために、愛する人

アット ヒンディン ヒンディ イイビッグ サ イバ
At hinding hindi iibig sa iba
他の人を好きになることは決してないわ

1)の途中から繰り返し
ディ コ ナイス マワライ カ パ
‘Di ko nais mawalay ka pa
もう離れたくない

サナイ ラギ ナン カピリン カ
Sana’y lagi nang kapiling ka
ずっとあなたのそばにいたい

アット サ ハバンブハイ アイ タヨン ダラワ
At sa habangbuhay ay tayong dal’wa
一生私たち二人よ

ダティ アン プソ コ アイ ラギン ナグーイイサ
Dati ang puso ko ay laging nag-iisa
かつて 私の心はいつも一人だったわ

ナン イカウ アイ ドゥマティン ラハット ナグバゴ ナ
Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na
あなたが来た時、すべては変わったのよ

サビ)
ディバット イカウ アン シャン ナグムラット サ アキン マガ マタ
‘Di ba’t ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata
あなたでしょ?私の目を開いたのは

ディバット イカウ アン ナグビガイ サ アキン ナン サヤ
‘Di ba’t ikaw ang nagbigay sa akin ng saya
あなたでしょ?私に幸せをくれたのは

ディバット イカウ ガヨン バワット パグ-イビッグ コ アット パグシンタ
‘Di ba’t ikaw ngayon, bawat pag-ibig ko at pagsinta
あなたなんでしょ?私の愛する人は

ディバット イカウ ディバット ワラ ナ ンガン イバ
‘Di ba’t ikaw,’di ba’t wala na ngang iba
あなたでしょ?もう他にはいない そうでしょ?

ディ コ ナイス マワライ カ パ
‘Di ko nais mawalay ka pa
もう離れたくない

サナイ ラギ ナン カピリン カ
Sana’y lagi nang kapiling ka
ずっとあなたのそばにいたい

アット サ ハバンブハイ アイ タヨン ダラワ
At sa habangbuhay ay tayong dal’wa
一生私たち二人よ

ダティ アン プソ コ アイ ラギン ナグーイイサ
Dati ang puso ko ay laging nag-iisa
かつて 私の心はいつも一人だったわ

ナン イカウ アイ ドゥマティン ラハット ナグバゴ ナ
Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na
あなたが来た時、すべては変わったのよ

サビ)
ディバット イカウ アン シャン ナグムラット サ アキン マガ マタ
‘Di ba’t ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata
あなたでしょ?私の目を開いたのは

ディバット イカウ アン ナグビガイ サ アキン ナン サヤ
‘Di ba’t ikaw ang nagbigay sa akin ng saya
あなたでしょ?私に幸せをくれたのは

ディバット イカウ ガヨン バワット パグ-イビッグ コ アット パグシンタ
‘Di ba’t ikaw ngayon, bawat pag-ibig ko at pagsinta
あなたなんでしょ?私の愛する人は

ディバット イカウ ディバット ワラ ナ ンガン イバ
‘Di ba’t ikaw,’di ba’t wala na ngang iba
あなたでしょ?もう他にはいない そうでしょ?

サビ)
ディバット イカウ アン シャン ナグムラット サ アキン マガ マタ
‘Di ba’t ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata
あなたでしょ?私の目を開いたのは

ディバット イカウ アン ナグビガイ サ アキン ナン サヤ
‘Di ba’t ikaw ang nagbigay sa akin ng saya
あなたでしょ?私に幸せをくれたのは

ディバット イカウ ガヨン バワット パグ-イビッグ コ アット パグシンタ
‘Di ba’t ikaw ngayon, bawat pag-ibig ko at pagsinta
あなたなんでしょ?私の愛する人は

ディバット イカウ ディバット ワラ ナ ンガン イバ
‘Di ba’t ikaw,’di ba’t wala na ngang iba
あなたでしょ?もう他にはいない そうでしょ?