Iingatan Ka(イインガタン カ)/Carol Banawa【歌詞・カタカナ・和訳】

Iingatan Ka/Carol Banawa

Iingatan Kaは、1997年リリースのアルバム「CarolのRepackaged version」に収録。Carol Banawaさんは米国を拠点とするフィリピンの歌手で女優です。
Iingatan Kaを歌えるようにカタカナをふりましたので、ぜひ歌ってみてくださいね!和訳は参考程度にご覧ください。

フィリピンの歌 Iingatan Ka/Carol Banawa (イインガタン カ/キャロル バナワ)

【タイトル】Iingatan ka あなたを守ります

サ ブハイ コン イト
Sa buhay kong ito
私のこの人生で叶えたい

タンギン パンガラップ ラン
Tanging pangarap lang
唯一の夢があります

アン イヨン パグママハル アイ マカンタン
Ang iyong pagmamahal ay makamtan
それはあなたの愛情に報いること

カヒット ナ サンダリ
Kahit na sandali
たとえ短い間であったとしても

キタ アイ ママスダン
kita ay mamasdan
私はあなたを見守っています

リガヤイ ティラ バン ワラン ハンガン
Ligaya’y tila bang walang hanggan
幸せだと感じられるのは永遠ですか?

サナイ ディ ナ マギシン コン ナンガンガラップ マン ディン
Sana’y di na magising Kung nangangarap man din
できるなら (幸せという)夢から目覚めたくないです・・・

コン アン ブハイ ナ マクライ アン タタハキン
Kung ang buhay na makulay ang tatahakin
色どりのある(充実した)人生を歩んでいても

ミサン アイ マダラパ
Minsan ay madarapa
時々 つまづき

ミサン ディン アイ ルルハ
minsan din ay luluha
時々 涙だって出ます

ディ カ ナ マニニンディン
Di ka na maninimdim
(だけど)あなたはもう不安にならなくていいです

パグカット サ ブハイ モ アイ マイ ナグママハル パ リン
pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin
あなたはずっと愛され続けるからです

イインガタン カ
Iingatan ka
あなたを守ります

アアラガアン カ
Aalagaan ka
あなたの面倒を見ます

サ プソ コ イカウ アン パグ アサ
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
私の心の中で あなたは希望なんです

サ ティン ムンド マイ ガガバイ サ イヨ
Sa ‘ting mundo may gagabay sa iyo
私達の世界には あなたを(幸せへ)導く人がいます

アン アライ コイ イトン パグママハル コ
Ang alay ko’y itong pagmamahal ko
あなたに捧げるのは 私のこの愛です

マイ ナグママハル アアカイ サ イヨ
May nagmamahal, aakay sa iyo
愛しています、 あなたを(幸せへ)導きます

アキン イナイ イカウ アン ナグビガイ ナン ブハイ コ
Aking inay ikaw ang nagbigay ng buhay ko
私のお母さん あなたは私に命を授けてくれました

ブハイ ナ カイ ガンダ パンガラップ コ ナ マカンタン コ ナ
Buhay na kay ganda Pangarap ko na makamtan ko na
人生は素晴らしい 私には夢があります 私は成し遂げます

2)
サナイ ディ ナ マギシン コン ナンガンガラップ マン ディン
Sana’y di na magising Kung nangangarap man din
できるなら 夢から目覚めたくないです・・・

コン アン ブハイ ナ マクライ アン タタハキン
Kung ang buhay na makulay Ang tatahakin
色どりのある(充実した)人生を歩んでいても

ミサン アイ マダラパ
Minsan ay madarapa
時々 つまづき

ミサン ディン アイ ルルハ
minsan din ay luluha
時々 涙だって出ます

ディ カ ナ マニニンディン
Di ka na maninimdim
(だけど)あなたはもう不安にならなくていいです

パグカット サ ブハイ モ アイ マイ ナグママハル パ リン
pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin
あなたはずっと愛され続けるからです

イインガタン カ
Iingatan ka
あなたを守ります

アアラガアン カ
Aalagaan ka
あなたの面倒を見ます

サ プソ コ イカウ アン パグ アサ
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
私の心の中で あなたは希望なんです

サ ティン ムンド マイ ガガバイ サ イヨ
Sa ‘ting mundo may gagabay sa iyo
私達の世界には あなたを(幸せへ)導く人がいます

アン アライ コイ イトン パグママハル コ
Ang alay ko’y itong pagmamahal ko
あなたに捧げるのは 私のこの愛です

マイ ナグママハル アアカイ サ イヨ
May nagmamahal, aakay sa iyo
愛しています、 あなたを(幸せへ)導きます

アキン イナイ イカウ アン ナグビガイ ナン ブハイ コ
Aking inay ikaw ang nagbigay ng buhay ko
私のお母さん あなたは私に命を授けてくれました

ブハイ ナ カイ ガンダ パンガラップ コ ナ マカンタン コ ナ
Buhay na kay ganda Pangarap ko na makamtan ko na
人生は素晴らしい 私には夢があります 私は成し遂げます

イインガタン カ
Iingatan ka
あなたを守ります

アアラガアン カ
Aalagaan ka
あなたの面倒を見ます

サ プソ コ イカウ アン パグ アサ
Sa puso ko ikaw ang pag-asa
私の心の中で あなたは希望です

サ ティン ムンド マイ ガガバイ サ イヨ
Sa ‘ting mundo may gagabay sa iyo
私達の世界には あなたを(幸せへ)導く人がいます

アン アライ コイ イトン パグママハル コ
Ang alay ko’y itong pagmamahal ko
あなたに捧げるのは 私のこの愛です

マイ ナグママハル アアカイ サ イヨ
May nagmamahal, aakay sa iyo
愛しています、 あなたを(幸せへ)導きます

アキン イナイ イカウ アン ナグビガイ ナン ブハイ コ
Aking inay ikaw ang nagbigay ng buhay ko
私のお母さん あなたは私に命を授けてくれました

ブハイ ナ カイ ガンダ パンガラップ コ ナ マカンタン コ ナ
Buhay na kay ganda Pangarap ko na makamtan ko na
人生は素晴らしい 私には夢があります 私は成し遂げます

パンガラップ コ ナ マカンタン コ ナ
Pangarap ko na makamtan ko na
私には夢があります 私は成し遂げます

Iingatan Kaの歌詞の意味

Iingatan Kaは、お母さんへの愛情を歌った曲です。

フィリピンでは女性が大黒柱になることが多く、子供たちはお母さんが家族のために一生懸命頑張る姿を見て育っていきます。

子供たちはお母さんにとても感謝していますし、お母さんへの愛情はとても深いんです。