Mahal Ko O Mahal Ako/KZ Tandingan【歌詞・カタカナ・和訳】

Mahal Ko o Mahal Akoは、KZ Tandinganが歌うフィリピンで大ヒットした曲です。

2014年9月リリースのアルバム「Himig Handog…P-Pop Love Songs 2014」・2017年5月リリースKZ Tandinganセカンドアルバム「Soul Supremacy」に収録。

Mahal Ko O Mahal Akoを歌えるようにカタカナをふりましたのでぜひ歌ってみてくださいね。なお、タガログ語の翻訳は難しいため、和訳は参考程度にご覧ください。

Video 動画はこちら

フィリピンの歌 Mahal Ko O Mahal Ako/KZ Tandingan (マハル コ オ マハル アコ/ケーズ タンディンガン)

ダラワ カヨ サ ブハイ コ
Dalawa kayo sa buhay ko
私の人生にはあなた達二人がいる

アット アコ ガヨン アイ カイランガン ナン マミリ
At ako ngayon ay kailangan nang mamili
私は今 選ぶ必要があるの

イサ ラン アン マアアリ
Isa lang ang maaari
選べるのは一人だけよ

アラム モン ナリト アコ ラギ パラ サ イヨ
Alam mong narito ako Lagi para sa iyo
あなたは私がここにいるって知ってる ずっとあなたのためにね

マハル キタ ナン ラビス
Mahal kita ng labis
私はあなたをとても愛してるわ

グニット イバ アン イヨン ナイス
Ngunit iba ang iyong nais
だけどあなたの望みは違うの

アット シャイ ナリト アライ サキン ワガス ナ パグ イビッグ
At sya’y narito alay sakin wagas na pag-ibig
もう一人の彼は ここにいて私に純愛を捧げるのよ

ナリリトン リトン リトン リト
Nalilitong litong litong lito
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

シノ アン イイビギン コ
Sino ang iibigin ko?
私の愛する人は誰?

イカウ バ ナ パンガラップ コ
Ikaw ba na pangarap ko?
私の希望はもうあなたなの?

オ シャ バン クマカトック サ プソ コ
O, sya bang kumakatok sa puso ko
それとも私の心をノックする彼?

オー、アノン パイイラリン コ
Oh, anong paiiralin ko?
あぁ、私はどうすればいい?

イシップ バ オ アン プソ コ
Isip ba o ang puso ko?
思考?それともこの心に?

ナリリトン リトン リトン リト
Nalilitong litong litong lito…
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

シノン ピピリイン コ
Sinong pipiliin ko…
私は誰を選べば…

マハル コ オ マハル アコ
Mahal ko o mahal ako?
私が愛する人?それとも私を愛してくれる人?

カヒット ディ アコ アン マハル モ
Kahit di ako ang mahal mo
たとえあなたが愛していなくても

クン マナナティリ アコ サ ヨ
Kung mananatili ako sa yo
もしあなたが私といれば

アイ バカ マトゥトゥナン モ リン
Ay baka matutunan mo rin
あなたも何かを学ぶかもしれないわ

ナ アコイ イヨン イビギン
Na ako’y iyong ibigin
もう私よ あなたの愛は

アット クン サドヤン シャイ タパット
At kung sadyang siya’y tapat
もし意図した誠実さであるならば

バカ サカリン パグダアン ナン アラウ
Baka sakaling pagdaan ng araw
たぶん窒息しそうな日々を過ごすでしょう

マトゥトゥナン コ リン アン イビギン シヤ
Matutunan ko rin ang ibigin siya
私も彼を愛することを学ぶわね

シノ アン イイビギン コ
Sino ang iibigin ko
私の愛する人は誰?

イカウ バ ナ パンガラップ コ
Ikaw ba na pangarap ko
あなたはもう私の希望なの?

オ シャ バン クマカトック サ プソ コ
siya bang kumakatok sa puso ko
それとも私の心をノックする彼?

オー アノン パイイラリン コ
Oh anong paiiralin ko
あぁ どうしたらいいの?

イシップ バ オ アン プソ コ
Isip ba o ang puso ko
思考?それともこの心に?

ナリリト リトン リトン リト
Nalilito litong litong lito
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

シノン ピピリイン コ
Sinong pipiliin ko
私は誰を選んだらいいの?

アン ナイス コ アイ マラナサン
Ang nais ko ay maranasan
私の望みは経験することなの

アン ウミビッグ アット マスクリアン ディン ナン パグ イビッグ
Ang umibig at masuklian din ng pag-ibig
愛することも愛されることも愛なのだから

シノ アン イイビギン コ
Sino ang iibigin ko
私の愛する人は誰?

イカウ バ ナ パンガラップ コ
Ikaw ba na pangarap ko
私が望むのはあなた?

オ シヤ バ
O siya ba
それとも彼?

オー アノン パイイラリン コ
Oh anong paiiralin ko
あぁ、どうしよう

イシップ バ オ アン プソ コ
Isip ba o ang puso ko
思考?それとも心に?

ナリリト リトン リトン リト
Nalilito litong litong lito
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

リトン リトン リト
Litong litong lito
・・・

シノン ピピリイン コ
Sinong pipiliin ko
誰を選ぶ?

マハル コ オ マハル アコ
Mahal ko o mahal ako
私が愛する人?それとも私を愛してくれる人?

Mahal Ko O Mahal Akoの歌詞の意味

Mahal Ko O Mahal Akoは、愛する人を愛し続けるべきか、愛してくれる人の愛に答えるべきか、迷って苦しんでいる女性の心をストレートに現わしている歌です。

正解なんてないのはわかってる、そしてどちらの愛も経験したいと願っているから決められない、そんなもどかしさを感じさせるような歌詞ですね。