Mahal Ko O Mahal Ako/KZ Tandingan【歌詞・カタカナ・和訳】

Mahal Ko O Mahal Ako

Mahal Ko o Mahal Akoは、KZ Tandinganが歌うフィリピンで大ヒットした曲です。

2014年9月リリースのアルバム「Himig Handog…P-Pop Love Songs 2014」・2017年5月リリースKZ Tandinganセカンドアルバム「Soul Supremacy」に収録。

Mahal Ko O Mahal Akoを歌えるようにカタカナをふりましたのでぜひ歌ってみてくださいね。なお、タガログ語の翻訳は難しいため、和訳は参考程度にご覧ください。

Video 動画はこちら

フィリピンの歌 Mahal Ko O Mahal Ako/KZ Tandingan (マハル コ オ マハル アコ/ケーズ タンディンガン)

ダラワ カヨ サ ブハイ コ
Dalawa kayo sa buhay ko
二人の男性が私の人生に現れたの

アット アコ ガヨン アイ カイランガン ナン マミリ
At ako ngayon ay kailangan nang mamili
私は今どちらか一人を選ぶ必要がある

イサ ラン アン マアアリ
Isa lang ang maaari
選べるのは一人だけよ

アラム モン ナリト アコ ラギ パラ サ イヨ
Alam mong narito ako Lagi para sa iyo
私はいつもあなたのためにここにいるわ

マハル キタ ナン ラビス
Mahal kita ng labis
あなたをとっても愛してる

グニット イバ アン イヨン ナイス
Ngunit iba ang iyong nais
でもあなたにはその気はないの

アット シャイ ナリト アライ サキン ワガス ナ パグ イビッグ
At sya’y narito alay sakin wagas na pag-ibig
もう一人の男性が目の前に現れて私に純愛を捧げてくれているの

ナリリトン リトン リトン リト
Nalilitong litong litong lito
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

シノ アン イイビギン コ
Sino ang iibigin ko?
私の愛しているのはどちらの男性なの?

イカウ バ ナ パンガラップ コ
Ikaw ba na pangarap ko?
あなただったの?

オ シャ バン クマカトック サ プソ コ
O, sya bang kumakatok sa puso ko
それとも私の心の扉をノックするあの男性なの?

オー、アノン パイイラリン コ
Oh, anong paiiralin ko?
あぁ、私はどうすればいいの?

イシップ バ オ アン プソ コ
Isip ba o ang puso ko?
思考に従う?それとも心のままに添うべきなの?

ナリリトン リトン リトン リト
Nalilitong litong litong lito…
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

シノン ピピリイン コ
Sinong pipiliin ko…
私はどちらの男性を選んだらいいの?

マハル コ オ マハル アコ
Mahal ko o mahal ako?
私が愛するあの男性?それとも私を愛してくれるあの男性なの?

カヒット ディ アコ アン マハル モ
Kahit di ako ang mahal mo
私はあなたを愛していなくても

クン マナナティリ アコ サ ヨ
Kung mananatili ako sa yo
あなたと一緒なら

アイ バカ マトゥトゥナン モ リン
Ay baka matutunan mo rin
学ぶことがあるかもしれないわ

ナ アコイ イヨン イビギン
Na ako’y iyong ibigin
あなたは私を愛している

アット クン サジャン シヤイ タパット
At kung sadyang siya’y tapat
そして、もし彼がただ正直であるなら

バカ サカリン パグダアン ナン アラウ
Baka sakaling pagdaan ng araw
多分、いつか私は愛することを学ぶ

マトゥトゥナン コ リン アン イビギン シヤ
Matutunan ko rin ang ibigin siya
私も彼を愛することを学ぶわ

シノ アン イイビギン コ
Sino ang iibigin ko
私の好きなのは誰?

イカウ バ ナ パンガラップ コ
Ikaw ba na pangarap ko
あなたは私の夢?

オ シャ バン クマカトック サ プソ コ
siya bang kumakatok sa puso ko
それとも私の心をノックしてる彼?

オー アノン パイイラリン コ
Oh anong paiiralin ko
あぁ どうしたらいいの?

イシップ バ オ アン プソ コ
Isip ba o ang puso ko
思考に従う?それとも心のままに添うべきなの?

ナリリト リトン リトン リト
Nalilito litong litong lito
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

シノン ピピリイン コ
Sinong pipiliin ko
私はどちらの男性を選んだらいいの?

アン ナイス コ アイ マラナサン
Ang nais ko ay maranasan
私は体験したいだけ

アン ウミビッグ アット マスクリアン ディン ナン パグ イビッグ
Ang umibig at masuklian din ng pag-ibig
愛することも愛されることも愛なのだから

シノ アン イイビギン コ
Sino ang iibigin ko
私は誰が好き?

イカウ バ ナ パンガラップ コ
Ikaw ba na pangarap ko
あなたは私の夢?

オ シヤ バ
O siya ba
それとも彼?

オー アノン パイイラリン コ
Oh anong paiiralin ko
あぁ、どうしよう

イシップ バ オ アン プソ コ
Isip ba o ang puso ko
思考に従う?それとも心のままに添うべきなの?

ナリリト リトン リトン リト
Nalilito litong litong lito
混乱してる 混乱して 混乱して・・・

リトン リトン リト
Litong litong lito
・・・

シノン ピピリイン コ
Sinong pipiliin ko
誰を選ぶ?

マハル コ オ マハル アコ
Mahal ko o mahal ako
私が愛するあの男性?それとも私を愛してくれるあの男性なの?

\YouTubeで歌ってるよ〜/
▼チャンネル登録してね〜▼

Mahal Ko O Mahal Akoの歌詞の意味

Mahal Ko O Mahal Akoは、愛する人を愛し続けるべきか、愛してくれる人の愛に答えるべきか、迷って苦しんでいる女性の心をストレートに現わしている歌です。

正解なんてないのはわかってる、そしてどちらの愛も経験したいと願っているから決められない、そんなもどかしさを感じさせるような歌詞ですね。