Natutulog Ba Ang Diyos?/Gary Valenciano【歌詞・カタカナ・和訳】

Natutulog Ba Ang Diyos?/Gary Valenciano

Natutulog Ba Ang Diyosは1990年リリースのアルバムFaces Of Loveに収録。
この曲を歌うGary Valencianoさんは、フィリピンのシンガーソングライター・ダンサー・ミュージシャン・俳優・音楽プロデューサー・テレビのMCなど多岐に渡って活躍している有名人です。
Natutulog Ba Ang Diyosを歌えるようにカタカナをふりましたので、ぜひ歌ってみてくださいね!和訳は参考程度にご覧ください。
Video 動画はこちら

フィリピンの歌 Natutulog Ba Ang Diyos?/Gary Valenciano (ナトゥトゥログ バ アン ジヨス/ガリー・バレンシアーノ)

ナトゥトゥログ バ アン ジヨス
Natutulog Ba Ang Diyos?
神様は眠っていますか?

バキット カヤ バキット カ バ ナンヒヒンタイ
Bakit kaya,Bakit ka ba naghihintay
なぜでしょう、なぜあなたは待っているんですか

ナ ヒムキン パ ピリティン パ ナン タッドハナ
Na himukin pa, pilitin pa ng tadhana
ただただ励まします、運命がそうせずにいられません

アラン モ ナ コン バキット ナグカカガニャン
Alam mo na kung bakit nagkakaganyan
なぜそうなったのか、あなたはすでに知っています

ルムルタン ナササヤン アン ブハイ モ
Lumulutang, nasasayang ang buhay mo
ふらふらして、あなたの人生を無駄にしています

アット アン イビヌブロン ナン イヨン プソ
At ang ibinubulong ng iyong puso
あなたの心がささやいています

ナトゥトゥロッグ パ アン ジヨス ナトゥトゥロッグ バ
“natutulog pa ang diyos,” natutulog ba?
「神様は眠っています」眠っているのですか?

2)
アット イカイ アイ カアアガッド スムスコ
At ikay ay kaagad sumusuko
そして あなたはすぐに諦めてきました

コンティン ヒラップ アット ムンティン パグスボック ラマン
Konting hirap at munting pagsubok lamang
少しの苦難と小さな試練しかないのに

バキット ガニャン ナサアン アン イヨン タパン
Bakit ganyan,nasaan ang iyong tapang
なぜ そんな?あなたの勇気はどこに?

ナデゥデゥワグ ナワワラン ナン パグ アサ
Naduduwag, nawawalan ng pag-asa
臆病になって、希望を失っている

アット イニイシップ ナ ナトゥトゥロッグ パ ナトゥトゥロッグ パ アン ジヨス
At iniisip na natutulog pa “natutulog pa ang diyos,”
そしていまだに眠っていると考えています「神様はまだ眠っています」

ナトゥトゥロッグ バ
natutulog ba?
眠っていますか?

シカピン モ ピリティン モ ティバヤン アン イヨン プソ
Sikapin mo, pilitin mo Tibayan ang iyong puso
努力してください、 力ずくでもあなたの心を強くしてください

タンギン イカウ アン フフボッグ サ イヨ ブカス
Tanging ikaw ang huhubog Sa iyong bukas
あなただけが あなたの明日を造りだせるのだから

フワッグ モ サナン アカライン ナトゥトゥロッグ バ アン ジヨス
Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang diyos
神様は眠っている? なんて思わないでください

アン ブハイ モ アイ マイロン ハラガ サ カニャ
Ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya
あなたの人生は神様にとって価値があります

2)
ダパット ンガ バ ナ イカウ アイ マグヒンタイ
Dapat nga ba na ikaw ay maghintay
あなたは待つべきなんですか?

アット ヒムキン パ ピリティン カ ナン タドハナ
At himukin pa, pilitin ka ng tadhana
そしてもっと説得します、運命があなたを強要します

ガウィン モ ナ コン アノ アン ナララパット
Gawin mo na kung ano ang nararapat
今やりなさい やるべきことを

マグシカップ カ アット マグティワラサ マイカパル
Magsikap ka at magtiwala Sa maykapal
頑張って そして神様への信頼を

ナカハンダ アン ジヨス ウマラライ サヨ
Nakahanda ang diyos Umalalay sa ’yo
神様はあなたを支える準備ができています

ヒニヒンタイ カ ラン カイビガン
Hinihintay ka lang kaibigan
ただ 友であるあなたを待っています

シカピン モ ピリティン モ ティバヤン アン イヨン プソ
Sikapin mo, pilitin mo Tibayan ang iyong puso
努力してください、 力ずくでもあなたの心を強くしてください

タンギン イカウ アン フフボッグ サ イヨ ブカス
Tanging ikaw ang huhubog Sa iyong bukas
あなただけが あなたの明日を造りだせるのだから

フワッグ モ サナン アカライン ナトゥトゥロッグ バ アン ジヨス
Huwag mo sanang akalain natutulog ba ang diyos
神様は眠っている? なんて思わないでください

アン ブハイ モ アイ マイロン ハラガ サ カニャ
Ang buhay mo ay mayroong halaga sa kanya
あなたの人生は神様にとって価値があります

Natutulog Ba Ang Diyosの歌詞の意味

Natutulog Ba Ang Diyosは、目標もなく努力もしないでただプラプラと生きている人に向けての励ましの歌です。

神様は眠ってない、神様はいつでもあなたの味方だよ、頑張って!

神様はフィリピン人にとって身近な存在なんです。

Video 動画はこちら