Sino Ang Iibigin Ko/Kim Molina 【歌詞 フリガナ 和訳】

Sino Ang Iibigin Ko(私が愛してるは誰?)

シノ アン ダパット コン マハリン
Sino ang dapat kong mahalin
私は誰を愛すべきなの?

シャ バ ナ カイ タミス マグランビン
Siya ba na kay tamis maglambing
甘ければ満足?

ラハット ナン グスト コン ヒリンギン
Lahat ng gusto kong hilingin
私が求めるものすべてを

サ カニャ アイ ビニビガイ サ アキン
Sa kanya ay binibigay sa akin
彼はくれるの

バキット パグ アコ アイ ヤカップ ニャ
Bakit pag ako ay yakap niya
どうして彼は 私を抱きしめるの?

パグ-イビッグ アイ ディ コ マダマ
Pag-ibig ay di ko madama
愛は感じない・・・

ディ シャ アン ヒナハナップ ナン プソ コ
Di siya ang hinahanap ng puso ko
私の心が探し求めているのは彼じゃない

ダンダミン コイ パアノ
Damdamin ko’y paano
私の気持ちはどうすれば・・・

シノ アン イイビギン コ  アン ピピリイン コ
Sino ang iibigin ko ang pipiliin ko,
私の愛する人は誰?私は選ぶわ

ナ カプワ ナリト サ ブハイ コ
Na kapwa narito sa buhay ko
人生を共にする人はもうここにいるから

ユン バン ナグママハル ナン ラビス
yun bang nagmamahal nang labis
それは 私のことをすごく愛してる人

オ ユン バン ナ イニイビッグ コ
O yun ba na iniibig ko
それとも、私が愛してる人なの?

 

バキット パグ アコ アイ ヤカップ ニャ
Bakit pag ako ay yakap niya
どうして彼は 私を抱きしめるの?

パグ-イビッグ アイ ディ コ マダマ
Pag-ibig ay di ko madama
愛を感じない・・・

ディ シャ アン ヒナハナップ ナン プソ コ
Di siya ang hinahanap ng puso ko
私の心が探し求めているのは彼じゃない

ダンダミン コイ パアノ
Damdamin ko’y paano
私の気持ちはどうすれば・・・

シノ アン イイビギン コ  アン ピピリイン コ
Sino ang iibigin ko ang pipiliin ko,
私の愛する人は誰?私は選ぶわ

ナ カプワ ナリト サ ブハイ コ
Na kapwa narito sa buhay ko
人生を共にする人はもうここにいるから

ユン バン ナグママハル ナン ラビス
yun bang nagmamahal nang labis
それは 私のことをすごく愛してる人

オ ユン バン ナ イニイビッグ コ
O yun ba na iniibig ko
それとも、私が愛してる人なの?

 

マハル コ アイ イバ
Mahal ko ay iba
私が愛してるのは他の人なの

アコ カヤイ マハル ディン ニャ
Ako kaya’y mahal din niya
彼も私のこと愛してるのかな

アノ パ バン ダパット ガウィン
Ano pa bang dapat gawin
他にするべきことは何?

プソ バ オ イシップ アン スンディン
Puso ba o isip ang sundin
従うのは心?それとも思考?

シノ アン イイビギン コ  アン ピピリイン コ
Sino ang iibigin ko ang pipiliin ko,
私の愛する人は誰?私は選ぶわ

ナ カプワ ナリト サ ブハイ コ
Na kapwa narito sa buhay ko
人生を共にする人はもうここにいるから

ユン バン ナグママハル ナン ラビス
yun bang nagmamahal nang labis
それは 私のことをすごく愛してる人

オ ユン バン ナ イニイビッグ コ
O yun ba na iniibig ko
それとも、私が愛してる人なの?